1. Загальні положення

1.1. Ці Правила є офіційним документом і визначають порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб, що користуються послугами інтернет-сайтуhttp://motortrans.com.ua/ (далі – Сайт).

1.2.Метою цих Правил є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3.Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів Сайту, регулюються цими Правилами та чинним законодавством України.

1.4. Редакція Умов, що є публічним документом, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до чинних Правил. При внесенні змін до Правил Адміністрація Сайту повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті по постійному адресою http://motortrans.com.ua/PrivacyPolicy.htmlне пізніше, ніж за 10 днів до набрання чинності відповідними змінами. Попередні редакції Правил зберігаються в архіві документації Адміністрації Сайту.

1.5. Реєструючись і використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики Конфіденційності.

1.6. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики Конфіденційності використання Сайту має бути негайно припинено.

2. Умови користування Сайтом

2.1. Надаючи послуги з використання Сайту, Адміністрація Сайту, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач: володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому використовувати цей Сайт; вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Сайтом; ознайомлений з цією Політикою Конфіденційності і висловлює свою згоду з нею і бере на себе зазначені в ній права і обов'язки.

2.2. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед користувачем.

3. Цілі обробки інформації

Обробка інформації про Користувачів здійснюється з метою надання Користувачу інформації про послуги компанії ПП «МоторТранс», а так само з метою виконання зобов'язань Адміністрації Сайту перед Користувачами щодо використання Сайту.

4. Склад інформації про користувачів

4.1. Персональні дані користувачів персональні дані користувачів включають в себе:

4.1.1. надаються Користувачами і мінімально необхідні для використання Сайту: ім'я, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти;

4.2. Інша інформація про Користувачів, що обробляється Адміністрацією Сайту: Адміністрація Сайту обробляє також іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе:

4.2.1. Стандартні дані, автоматично отримують http-сервером при доступі до Сайту і подальші дії Користувача (IP-адреса хоста, вид операційної системи користувача, сторінки Сайту, відвідувані користувачем).

4.2.2. інформація, автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies);

5. Обробка інформації про користувачів

5.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів: а) законності цілей і способів обробки персональних даних; б) сумлінності; в) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень Адміністрації Сайту; г) відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних; д) неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

5.1.1. Збір персональних даних

5.1.2. Зберігання та використання персональних даних Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням, як автоматизованих систем, так і особисто офіційним Співробітником ПП «МоторТранс».

5.1.3. Передача персональних даних. Персональні дані користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами. При вказівці користувача або при наявності згоди користувача можлива передача персональних даних користувача третім особам-контрагентам Адміністрації Сайту з умовою прийняття такими контрагентами зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації. Надання персональних даних користувачів за запитом державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством

6. Права та обов'язки користувачів

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

6.2. Сайт є офіційним ресурсом ПП «МоторТранс», і головною функцією Сайту є надання достовірної інформації про усдугах компанії ПП «МоторТранс». Дані надані Користувачами невидимі іншим Користувачам.

7. Заходи щодо захисту інформації про Користувачів

7.1. Адміністрація Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

8. Звернення користувачів

8.1. Користувачі мають право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в тому числі запити щодо використання їх персональних даних у формі електронного документа, підписаного кваліфікованої електронним підписом відповідно до законодавства України, за адресою електронної пошти: info@motortrans.com.ua.

8.2. Адміністрація Сайту зобов'язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов користувача протягом 10 днів з моменту надходження звернення.

8.3. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією Сайту від користувачів, відноситься до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством України.